Przejdź do treści

Patronat medialny

Jednym z celów działania portalu jest wspieranie inicjatyw związanych z origami. Proponujemy bezpłatną promocję wydarzeń na zasadzie patronatu medialnego naszej strony. Istnieje także możliwość zwykłego zamieszczenia informacji o imprezie na stronie.

Współpraca z instytucjami i grupami nieformalnymi

• domów kultury, kin i teatrów
• muzeów, galerii
• szkół i uczelni wyższych
• organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.)
• mediów (prasy, radia i telewizji),
• innych instytucji organizujących imprezy kulturalne i rozrywkowe
• oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych.

Pomagamy w promocji wydarzenia

• atrakcyjną prezentację informacji o danej imprezie na stronie OrigamiArt
• w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji – oddzielną stronę ze szczegółami
• oprócz tekstów, możliwość zamieszczenia zdjęć, grafik, innych plików
• szybką aktualizację (np. podanie wyników, publikacja relacji)
• możliwość zamieszczenia banera reklamowego o imprezie na stronach portalu
• możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo)

W zamian prosimy

• o opublikowania logo i linku do www.origamiart.pl w materiałach informacyjnych i stronie imprezy
• prezentację logo i adresu w trakcie trwania imprezy w patronatach

Uwagi techniczne

Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.

• Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp. Prosimy o przesłanie informacji o imprezie, regulaminu, w razie potrzeby krótkiego przedstawienia osoby organizującej konkurs oraz portalu jaki reprezentuje
• Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych
• Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy
• Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn
• W przypadku naruszenia praw autorskich, błędów regulaminowych, skarg od uczestników portal może zawiesić lub wycofać się z patronatu, w każdym momencie

» Kontakt w sprawie patronatu
» zobacz imprezy objęte patronatem OrigamiArt