Przejdź do treści

Serce origami dla Hospicjum – podsumowanie

Zakończona już tegoroczna II edycja akcji „Serce origami dla Hospicjum” zaangażowała wiele placówek jak również osób indywidualnych do składania serc oraz dziesiątki wolontariuszy, którzy serca te rozdawali w tegoroczne Walentynki. Rozdano ich w sumie około 10000. Oto lista niektórych placówek i pojedynczych osób, które wzięły udział w składaniu serc w ramach wspomnianej akcji:

– Uczniowie ze świetlicy szkolnej gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich pod opieką Iwony Wojciechowskiej,
– Uczniowie z Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie
– Uczniowie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu z koła origami, oraz klas 1b2, 1c, 1d1, 3g pod opieką Beaty Góreckiej – Pęder,którzy wykonali łącznie 7860 serc,
– Uczniowie z Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej, którzy złożyli 675 serc,
– Słuchaczki I roku Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu pod opieką Bogumiły Salmonowicz
– Uczniowie SP im. św. Jana Kantego w Wojniczu pod opieką Magdaleny Kawy, którzy wspólnie złożyli 341 serc,
– Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 7 w Stalowej Woli. Złożyli oni 398 serc,
– Uczniowie klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwagrowie, którzy nadesłali 390 serc,
– Maria Bis – Polskie Towarzystwo Origami,
– Aleksander Biestek – Polskie Towarzystwo Origami,
– Elżbieta Gąsior z Tarnowa,
– Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji,
– Uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju pod opieką Małgorzaty Świętek,
– Pracownia origami z Pałacu Młodzieży w Katowicach pod opieką Magdaleny Sołtysik,
– Uczniowie uczęszczający do świetlicy „Kolorowa” przy SP nr. 336 w Warszawie pod opieką Anny Sochy,
– Uczniowie z Zespołu Szkół w Malawie przy koordynacji Joanny Machalskiej i Moniki Krasny,
– Uczniowie SP nr. 14 w Kaliszu pod opieką Małgorzaty Pietrzykowskiej,
– Uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr.3 w Warszawie,
– Uczniowie ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Tarnowie,
– Uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaliszu,
– Uczniowie ze Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr. 15 w Białymstoku pod opieką Marii Uścinowicz,
– Odrębną grupę stanowią placówki oświatowe w Tarnowie, których pracę przy składaniu serc koordynowała Elżbieta Gąsior z Polskiego Towarzystwa Origami. A oto te placówki, których uczniowie
złożyli łącznie ok. 2600 serc:
Bursa Międzyszkolna
VI Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Marii Dąbrowskiej
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II
Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II
Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Westwalewicza
Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego
Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 14
Świetlica Szkolna w Szkole Podstawowej nr 23

Serce origami dla Hospicjum – uczestnicy

Trudno wymienić wszystkich, którzy nadesłali własnoręcznie złożone serca origami, niemniej w imieniu terminalnie chorych dzieci, dla których to wszystko robimy mogę w tym miejscu złożyć podziękowanie za każde papierowe serce symbolizujące ten najszlachetniejszy rodzaj miłości obejmujący chorych i potrzebujących naszej pomocy.

Nadesłane do krakowskiej siedziby biura Hospicjum serca zostały rozdane 14 II 2014 przechodniom na krakowskim Rynku i przyległych mu ulicach, ale również w wielu małopolskich miastach i mniejszych miejscowościach. Oprócz Tarnowa, Zakopanego, Nowego Sącza były to m.in. Zakliczyn i okoliczne przysiółki. I w tych ostatnich zdarzyło się coś niezwykłego, ponieważ podczas rozdawania serc pod kościołami po niedzielnej mszy św. (23 II), mieszkańcy zareagowali spontanicznie zbiórką pieniędzy. W ten sposób dzięki hojności i otwartości ofiarodawców na cele hospicyjne zebrano łącznie 9513 złotych. Wolontariuszami, którzy uczestniczyli w tej zbiórce byli: Justyna Iwaniec, Rafał Łopatka, Agnieszka Nosek, Anna Szczerba oraz Magdalena Turek.

Serce origami dla Hospicjum – media

Akcja „Serce dla Hospicjum” odbiła się echem w wielu mediach. Tego samego dnia w Kronice Krakowskiej TVP ukazała się wzmianka na ten temat, zaś w kilku lokalnych stacjach radiowych usłyszeć
można było wywiady z przedstawicielami Hospicjum. Podobie jak w poprzednim roku przedstawiciele Hospicjum złożyli wizytę u Włodarzy miasta, z czego fotograficzne relacje, podobnie jak niektóre inne miejsca w internecie, w których ukazały się wzmianki o naszej akcji – znajdują się pod linkami:

www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=7491
www.tarnow.gosc.pl/doc/1872886.Serca-dla-hospicjum
krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,15462383,Swiety_Walenty_patronem_zakochanych__ale_i_chorych
www.zso4.okay.pl/akcja-zloz-serce-dla-hospicjum-2/
stooq.pl/n/?f=847980
www.wolontariat.emland.pl/
wawelskigrod.pl/walentynkowe-serca-z-papieru/

Ta nieco romantyczna akcja w kolejnych latach ma zataczać coraz szersze kręgi – jak bowiem mogłem usłyszeć z ust pani Prezes Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, Anny Nawrockiej, serca origami
docelowo mają być rozdawane w całej Polsce, ponieważ budowane w przyszłości Hospicjum dla dzieci ma być jedynym takim w Polsce ( w chwili obecnej objęte opieką hospicyjną dzieci mieszkają w swoich rodzinnych domach), warto więc, aby jak najwięcej naszych rodaków zostało o tym poinformowanych.

Dodaj komentarz