Przejdź do treści

Relacja z III Konwencji PTO

Relacja z III Konwencji PTO

W dniach 6 – 8 czerwca 2008 r. w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 2 w Nisku odbyła się III Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Origami. Spotkaniu członków PTO towarzyszył II Festiwal dla dzieci i młodzieży „Wędrówki po Krainie Origami” oraz uroczysta prezentacja prac i wręczenie nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu origami, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

Szkolna sala gimnastyczna to podczas tych trzech czerwcowych dni miejsce prezentacji prac konkursowych. Na wystawie można było zobaczyć mi.in. modele modułowe, kusudamy, kręciołki, figurki wykonane z modułu chińskiego, kompozycje kwiatowe oraz fragmentów „origamowych” kolekcji nielicznych przybyłych na Konwencję członków PTO. Modele rozłożono na stołach, podestach, powieszono na ścianach i pod sufitem. Otwarcia imprezy dokonał Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Pan Janusz Bis. Spotkanie rozpoczęto od wręczenia nagród dla laureatów konkursu oraz podziękowań dla osób zaangażowanych w organizację imprezy. Cześć oficjalną zakończył występ uczennic miejscowej szkoły, które zaprezentowały własną aranżację znanych przebojów.

Kiedy już wszyscy laureaci obejrzeli zdobyte nagrody, a drzwi sali gimnastycznej zamknęły się za ostatnim zachwyconym widzem, uczestnicy Konwencji sprawiedliwie podzielili między siebie przygotowany papier i pod kierunkiem członków PTO przystąpili do samodzielnego składania modeli. Składano głównie proste figurki, choć znalazły się również osoby, które z mniejszym lub większym powodzeniem poradzili sobie ze złożeniem róży (Kawasaki) czy jaszczurki (Giunta).

Światło w sali gimnastycznej, zamienionej na czas Konwencji w salę ćwiczeń origami paliło się do późna w nocy, a temat warsztatów kontynuowano jeszcze w salach szkolnych, gdzie (z założenia) miał się odbywać nocleg. „Bladym świtem” czyli tuż przed godziną ósmą rano następnego dnia do szkoły przybyli pierwsi uczestnicy warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół powiatu niżańskiego i stalowowolskiego.

Przed południem przybyli specjalni goście z Towarzystwa Polsko-Japońskiego, rodowita japonka przybliżyła zebranym elementy kultury japońskiej, wykaligrafowała nazwę Szkoły – „Gospodarza Konwencji”, a na zakończenie prezentacji przebrała Dyrektora Szkoły i dwie uczennice w oryginalne japońskie kimona (głowa Pana Dyrektora Janusza Bisa została dodatkowo „udekorowana” japońską czapką).

Ok. godz. 14.00 rozpoczęto przygotowania do wyjazdu na plenerowe zajęcia origami na teren jednostki wojskowej. Na miejscu, po posileniu się wojskową grochówką oraz powitaniu ostatnich, mocno spóźnionych członków PTO, kontynuowano doskonalenie sztuki origami, m.in. pod kierunkiem Bolesława Gargola, który poza świeżymi anegdotami z życia krakowskiego origamisty zaprezentował własne najnowsze projekty oraz modele Profesora Bromby.

Po powrocie z pleneru, mimo mocno deklarowanych chęci uczniów do kontynuacji warsztatów, zostali oni zaproszeni na dzień kolejny, a sobotni wieczór członkowie PTO przeznaczyli na dyskusję na temat przyznawania stopni instruktorskich. Rozmawiano na temat wymagań jakie muszą spełnić kandydaci na instruktorów oraz omówiono oczekiwania Zarządu PTO wobec instruktorów. Obrady zakończono propozycją, aby szczegóły zostały opracowane przez Zarząd PTO.

Niedzielny ranek zastał uczestników konwencji w sali gimnastycznej, gdzie kontynuowano warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Równocześnie czynna była wystawa prac pokonkursowych, chętnie odwiedzana przez mieszkańców Niska i Stalowej Woli. Czerwcowa Konwencja Polskiego Towarzystwa Origami to wspaniała okazja do zaprezentowania własnych umiejętności w sztuce składania papieru, ale także możliwość doskonalenia własnego warsztatu jako „przewodnika” po krainie origami dla początkujących uczniów.

Tekst: Renata Toporek
Zdjęcia: Rafał Sabat, Adam Szewczyk

Dodaj komentarz