Przejdź do treści

Symbolika origami – wyjaśnienie oznaczeń

Symbolika origami to zestaw znaków, wykorzystywany do zilustrowania następujących po sobie czynności w poszczególnych etapach składania modelu. Mówiąc prościej są to różnego rodzaju strzałki i znaczniki stosowane w rysunkowej instrukcji origami. Było by idealnie, gdyby symbolika origami w każdym zdobytym diagramie była spójna. Niestety tak nie jest i zdarza się, że symbole mniejszym lub większym stopniu odbiegają od przedstawionych poniżej wzorów. 

Tym zupełnie początkującym zalecam naukę tylko tych kilku najważniejszych znaków symboliki origami. To powinno wystarczyć do wykonania wielu łatwych modeli. 


Symbolika origami

Poniżej znajdziecie dokładniejsze omówienie każdego symbolu wraz z przykładami i nazewnictwem w języku polskim i angielskim.

Zgięcie do wewnątrz

Valley fold


Zgięcie do wewnątrzZgięcie na zewnątrz

Mountain fold


Zgięcie na zewnątrz


Zgiąć do wewnątrz i rozgiąć

Valley fold and unfold

Zgiąć do wewnątrz i rozgiąć

Zgiąć na zewnątrz i rozgiąć

Mountain fold and unfold


Zgiąć na zewnątrz i rozgiąć


Odgiąć

Unfold


Odgiąć


Harmonijka

Pleat fold


Harmonijka


Wyciągnąć papier ze środka

Pull out some paper from inside


Wyciągnąć papier ze środka


Model z dwukolorowej kartki

Model from double-sided paper

Model z jednokolorowej kartki

Model from paper the same on both sides

Przyjęto, że niezależnie od tego czy model powinien być wykonany z dwubarwnej lub jednobarwnej kartki, diagram jest rysowany jako dwukolorowy – gdyż jest wtedy bardziej przejrzysty i czytelny


Widok z góry/boku

View from top/(left/right) side


Widok z góry/boku


Włożyć do środka

Tuck (the paper) inside

Widok z góry/boku


Widok w powiększeniu

Enlarged view

Widok w zmniejszeniu

Reduced view

powiększenie, pomniejszenie

Obrócić o kąt 90o zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

Rotate 90o clockwise

Obrócić o kąt 90o zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara


Odwrócić model na drugą stronę

Turn the model over

Odwrócić model na drugą stronę


Zachować podane proporcje

Fold according to the proportions

Zastosowac podane proporcje


Zastosować podany podział kąta

Fold according to the angle division

Zastosowac podany podział kąta

Nacisnąć papier w oznaczonym miejscu

Push the paper where indicated

Powtórzyć

Repeat

Nacisnąć papier w oznaczonym miejscu
Ilość powtórzeń

powtórzyć czynność

Wyciągnąć papier

Pull out some paper

Dmuchnąć

Blow

Wyciągnąć papier dmuchnąć

Od autora

Niniejsze opracowanie przygotowywałem przez wiele miesięcy. Podczas spotkań redakcyjnych poddawałem powstający materiał dyskusji. Symbolika origami przysporzyła sporo kłopotów, mieliśmy problemy z nazewnictwem zgięć i nazw baz origami. Często wygrywała nazwa tradycyjna, upowszechniona przez lata, z bardziej ogólną i teoretycznie intuicyjną. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka. W przypadku symboliki origami pojawił się jeszcze jeden problem. Okazało się, że w naszych diagramach używane są czasem nieco inne oznaczenia na pokazanie tych samych czynności. W związku z tym za obowiązujące uznaliśmy symbole bardziej zamaszyście pokazujące ruch konieczny do wykonania zadania. Mimo wszystko wypadło by znać i tamto rozwiązanie, choć jest mniej popularne.

Autor zezwala na wykorzystywanie elementów symboliki origami (opisów, rysunków) w swoich diagramach, pracach naukowych, książkach i innych zastosowaniach, bez względu na to czy mają podłoże komercyjne czy wykorzystywane są do celów edukacyjnych lub osobistych. W razie potrzeby proszę o kontakt, służę diagramami w wersji do druku.


„Symbolika Origami” © Copyright by Rafał Sabat / Polskie Towarzystwo Origami 2006
wyd. Bestprint, ISBN 83-923995-1-
X

Dodaj komentarz