Przejdź do treści

Regulamin strony OrigamiArt

Definicje

Serwis OrigamiArt
– zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez redakcję.

Użytkownik
– oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Właściciel
– Rafał Sabat

Regulamin
– niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu OrigamiArt dostępnego pod adresem www.origamiart.pl

Ograniczenia w korzystaniu z usługi

Wymóg przestrzegania prawa – serwis OrigamiArt jako zarejestrowany w Polsce, podlega lokalnym przepisom prawnym, jak i przepisom Unii Europejskiej. Wszelkie przejawy łamania tych praw przez użytkowników w serwisie zostaną natychmiast zgłoszone do stosownych służb.

Strona nie wymaga rejestracji, zakładania konta, w związku z tym nie ma bazy użytkowników, a administrator nie wysyła użytkownikom do żadnych materiałów typu newsletter

Prawa autorskie – zamieszczając materiał w serwisie OrigamiArt zachowujesz pełne prawa autorskie do zamieszczonego dzieła i możliwość jego usunięcia bez konieczności podawania powodu. Redakcja decyduje o publikacji lub usunięciu materiału.

Edycja i moderacja – redakcja ma obowiązek moderowania wszelkich treści, które umieszczasz na stronie internetowej.

Zachowanie – zastrzegamy sobie prawo do blokowania dostępu dla użytkowników nie będących w stanie dostosować się do ogólnie przyjętych norm społecznych.

Spamowanie – reklamowanie produktów i usług na łamach serwisu OrigamiArt bez zgody redakcji jest zabronione. Wszelkie takie materiały będą natychmiast usuwane, a użytkownicy je umieszczający będą upominani lub zablokowani.

Użytkownik ma pełne prawo do zakończenia korzystania z usługi w dowolnym momencie.

Zasady korzystania z diagramów

Modele oraz ich diagramy znajdujące się na stronie są chronione prawami autorskimi. Można z nich bezpłatnie korzystać w celach niekomercyjnych za pośrednictwem tej strony www. Firmy i instytucje zainteresowane wykorzystaniem modeli w celach reklamowych, promocyjnych prosimy o kontakt bezpośrednio z autorami.
» czytaj dalej o prawach autorskich

Zasady publikacji materiałów w serwisie

Na stronie starannie przestrzegamy prawa autorskiego. Publikujemy diagramy modeli tylko wtedy, jeżeli autor wyrazi na to zgodę. W galerii do każdego ze zdjęć jest dołączony dokładny opis modelu znajdującego się na fotografii. Staramy się weryfikować dane ukazujące się a stronie i poprawiać ew. pomyłki lub uzupełniać braki. Jesteśmy otwarci na materiały osób spoza redakcji i zamieszczamy je zawsze na stronie, pod warunkiem, że nie naruszają one reguł sztuki, których przestrzegamy.
Prośba o wycofanie materiałów
Autor, którego prace zostały opublikowane na łamach serwisu OrigamiArt ma prawo do ich modyfikacji, uzupełniania czy poprawiania. Usunięcie materiałów z serwisu jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do administratora serwisu w formie pisemnej. Zmiany zostaną wprowadzone w możliwie krótkim terminie.
Prośba o moderację komentarza lub strony
Każdy użytkownik serwisu mam prawo zgłosić do administratora prośbę o usunięcie/modyfikację/moderację fragmentu strony, komentarza lub wpisu. Prawo takie dotyczy m.in. niedozwolonych treści, które nie zostały objęte regulaminem, nieprawdziwych informacji, elementów chronionych prawem autorskim oraz zdjęć opublikowanych bez zgody osoby na nich widniejącej lub bez zgody autora zdjęcia. Redakcja serwisu, po zapoznaniu się z argumentami zainteresowanych stron podejmie stosowną decyzję.

Ochrona Danych osobowych

Serwis OrigamiArt nigdy nie zbiera i przekazuje żadnych informacji ani adresów pozyskanych podczas współpracy z innymi osobami prywatnymi lub firmami. Wszystkie informacje przesyłane za pośrednictwem naszego serwisu internetowego traktujemy jako poufne i pozostają one tylko do dyspozycji redakcji. Nie przekazujemy innym podmiotom adresów e-mail naszych korespondentów w żadnym przypadku.
» czytaj dalej o polityce prywatności

Dodaj komentarz