Przejdź do treści

I Małopolski Konkurs Origami dla gimnazjalistów

Zapraszamy gimnazjalistów z województwa małopolskiego zainteresowanych origami do udziału w I Małopolskim Konkursie Origami. Temat I edycji to: „Mozaiki pełne barw i matematyki”. Prace należy nadsyłać do końca kwietnia 2009 r. na adres Gimnazjum Publicznego im. Ks. prof. J. Tischnera w Trzemeśni. 12 maja 2009 r. będzie miał miejsce finał konkursu wraz z warsztatami plastyczno-origami i wręczeniem nagród dla autorów najlepszych prac

I Małopolski Konkurs Origami dla gimnazjalistów „W KRAINIE PAPIERU”
Temat I edycji: „Mozaiki pełne barw i matematyki”

I Organizator

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Prof. J. Tischnera w Trzemeśni
32 – 425 TRZEMEŚNIA 250
woj. małopolskie
tel. 012 273 56 11

II Cele

 • popularyzowanie wśród młodzieży techniki origami jako formy spędzania wolnego czasu,
 • propagowanie zastosowania origami w edukacji, na konkretnych lekcjach,
 • kształcenie wyobraźni przestrzennej, poczucia estetyki u młodzieży.

  III Zasady

  Tegoroczny konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  – origami płaskie,
  – origami przestrzenne.
  Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Uczestnik lub uczestnicy mogą zgłosić tylko jedną pracę wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia. Mile widziane byłyby również dodatkowo dołączone zdjęcia zrobione w trakcie wykonywania pracy na konkurs.
  Konkurs przeznaczony jest dla gimnazjów województwa małopolskiego.

  IV Termin

  Termin nadsyłania lub dostarczania prac: 30 kwietnia (czwartek)) 2009 r. na adres:
  Izabella Ralska
  Publiczne Gimnazjum w Trzemeśni
  32 – 425 Trzemeśnia 250
  z dopiskiem: „Małopolski Konkurs Origami”.
  UWAGA: Nie decyduje data stempla pocztowego. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania
  lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

  V Finał konkursu

  Finał konkursu odbędzie się dnia 12 maja (wtorek) 2009 r. o godz. 11.00 w Publicznym Gimnazjum
  w Trzemeśni.Podsumowaniem konkursu będą zorganizowane warsztaty plastyczno – origami z udziałem instruktorów Polskiego Centrum Origami, podczas których zostaną wręczone nagrody. Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione w Galerii „Bakałarz” Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach lub w siedzibie
  organizatora.

  VI Nagrody

  Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych uczestników zamieszczona
  będzie na stronie internetowej http://www.konkurs.oritrzeme.strefa.pl/

  VII Uwagi:

  Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie (zawartych w Karcie Zgłoszenia).

  VIII Inne:

  Informacje o konkursie, uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej konkursu:
  www.konkurs.oritrzeme.strefa.pl/.

  Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:
  konkurs@oritrzeme.strefa.pl lub izabella.ralska@gmail.com

 • Dodaj komentarz