Przejdź do treści

Jesienny jeż – ćwiczenia redakcyjne

Proponuję sposób na zajęcia, których główną częścią jest tworzenie opisu. Dzięki wykorzystaniu origami lekcja staje się dla uczniów atrakcyjna i dynamiczna. Przedstawiony konspekt w zasadzie nie zawiera niczego szczególnego. Jego części są typowe dla tradycyjnego konspektu lekcji, na której tworzymy opis.
Bardzo ciekawym natomiast rozwiązaniem jest sposób przygotowania jeżyka z kółek. Nie jest on bowiem prezentowany dzieciom tylko jako kolejna składanka czy działanie plastyczne.
Równolegle ze słownictwem do opisu poszczególnych części ciała ustalamy jakie kształty będzie miał jeż wykonany z kółek. I tak gdy uczniowie podają słownictwo do opisu tułowia nauczyciel pyta od razu jak taki tułów przygotować z koła. Dzieci podają propozycje, a prowadzący wciela sugestie w życie i prezentuje uczniom efekt tych propozycji. Po przygotowaniu tułowia przechodzimy do głowy i w podobny sposób uczniowie najpierw proponują przymiotniki ją opisujące, a następnie wspólnie z nauczycielem wybierają koło o odpowiedniej wielkości i zastanawiają się jak należy je wymodelować. Uczniowie świetnie podpowiedzą nauczycielowi jak ma wykonać nóżki i kolce, ponieważ propozycji jest wiele rozwija się nawet dyskusja, który sposób wykonania poszczególnych części ciała jeża jest najlepszy.

Oczywiście nauczyciel kieruje i podpowiada, ale to uczniowie sami dojdą do tego, że koło na tułów trzeba złożyć na połowę, ale może jeszcze później trochę odwinąć. Na zdjęciu głowa jest formą skomplikowaną, dlatego, że klasa, w której prowadzone były zajęcia jest dość zaawansowana w origami. Nie będzie nic złego jeżeli pyszczek i cała główka jeża będzie bardzo prosta. Ważne jest to, aby uczniowie sami zastanawiali się jak złożyć pyszczek, żeby pasował do całej składanki.

Po przygotowaniu słownictwa mamy na tablicy również model jeża i możemy przystąpić do pisania opisu. Uczniowie, którzy skończą opis wcześniej mogą przystąpić do samodzielnego wykonania składanki.

Opisane zajęcia trwały około 60 minut i powstały na nich obszerne opisy oraz jeże z kółek. Ponieważ jeże wykonane przez uczniów zostają na wystawie myślę, że dobrym pomysłem jest nagrodzenie pracy znaczkiem jeża wklejonym do zeszytów. Możemy takim znaczkiem nagrodzić również aktywność uczniów.

Tekst: Joanna Sowa

KONSPEKT ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO Klasa III.

TEMAT: Jesienny jeż – ćwiczenia redakcyjne – kompozycje z koła.

ZADANIA EDUKACYJNE:
# kształtowanie umiejętności nazywania części ciała jeża i opisywania ich;
# utrwalenie wiadomości gramatycznych – części mowy – przymiotnik;
# kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia opisu postaci zwierzęcej;
# doskonalenie umiejętności składania papieru i wykorzystanie ich do wykonania jeża z kół.

METODY PRACY:
# słowna: pogadanka, podawanie określeń opisujących jeża;
# czynna: metoda zadań stawianych uczniom, tworzenie opisu, śpiewanie piosenki, wykonanie jeża z kółek;
# percepcyjna: oglądanie ilustracji;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
tekst wiersza, ilustracje jeża, szablony z wyrazami, jamnik prezentujący trzy części opisu, materiał papierniczy do wykonania zwierzątka , kaseta z piosenką;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Odczytanie wiersza H. Zdzitowieckiej „Jeż”, jako wprowadzenie do tematu zajęć.

2. Krótka rozmowa na temat treści wiersza:
# Kto jest bohaterem wiersza?
# Jak autorka przedstawia jeża w tym wierszu?
# Co robi jeż, gdzie żyje, czym się żywi?

3. Zapis tematu zajęć:
” Opis jeża” -(wklejenie do zeszytów ilustracji przedstawiającej jeża )

4. Gromadzenie słownictwa do opisu zwierzęcia:
a) prezentacja wyrazów opisujących części ciała zwierzęcia – propozycje uczniów nauczyciel umieszcza na tablicy.
b) jednocześnie następuje pokaz wykonania poszczególnych części ciała jeżyka z kółek.

5. Przypomnienie uczniom o ważnych 3 częściach opisu, że jest :
wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

6. Wspólne, głośne śpiewanie piosenki pt. ” Jeż” – jako zabawa śródlekcyjna.

7. Samodzielna praca uczniów. Układanie opisu jeża. Praca na trzech poziomach:
I poziom – tworzenie opisu z wykorzystaniem podanego słownictwa;
II poziom – uzupełnianie tekstu z lukami;
III poziom – tworzenie opisu z rozsypanki zdaniowej;

8. Wykonanie przez uczniów zwierzątka z kółek.
Umieszczenie prac na wystawie.

9. Odczytanie gotowych opisów zwierzątka – jesiennego bohatera naszych
zajęć.

10. Podanie uczniom zadania domowego.
Polecenie: Wyjaśnij powiedzenia: ” uczesanie na jeża”, ” włosy jeżą się
na głowie”.

JEŻ
Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach cóż to za groźny zwierz ?
To jest jeż, malutki jeż.

Węszy noskiem w lewo, w prawo
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż – tup, tup.

Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, węże, chrząszcze…
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.

H. Zdzitowiecka
Opracowała: Marzena Bartula.

Dodaj komentarz