Przejdź do treści

Biuletyn PTO nr 3 wysłany

Trzeci numer biuletynu PTO jest właśnie rozsyłany do członków Stowarzyszenia. Jak sami zauważycie w publikacji tej więcej miejsca zostało poświęcone na artykuły. Ma to ścisły związek z planami dot. następnego numeru biuletynu, ale o tym przekonacie się już za pół roku. Szczególnie polecam wszystkim „zbliżenie na sylwetkę” Tomka Siwaka. Pomysłodawcą cyklu jest Piotr Pluta. Pełen zapewnień o całkowitym poświęceniu temu tematowi wstęp do wywiadu każe nam oczekiwać równie ciekawych publikacji Piotra w przyszłości.
Entuzjastom mniej skomplikowanych konstrukcji „z kółek” tym razem, z przyczyn niezależnych od Redakcji, proponuję zainteresowanie się kompozycjami z modułów Sonobe. Z własnego doświadczenia wiem, że wykonanie niektórych przedstawionych w tym numerze propozycji nie sprawi większych trudności, a jednocześnie przybliży wszystkim tematykę origami w wersji tradycyjnej.
Życząc owocnej lektury i satysfakcji z samodzielnego wykonania zaproponowanych przez członków Redakcji modeli, pozostaję w nadziei, że członkowie Polskiego Towarzystwa Origami – Papierowe Fantazje przyjmą tą publikację z równą radością, jaka nam towarzyszyła przy jej powstawaniu.

Dodaj komentarz